Home 2019-03-22T12:22:13+01:00

Wij gaan

voor de wind!

Doet u met ons mee?

BEKIJK HOE

IJsselwind wil samen met waterschap Rijn en IJssel langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde drie windmolens bouwen voor het opwekken van schone energie.

De realisatie van de windmolens komt steeds dichter bij. De gemeente Zutphen steunt onze plannen. Ze werkt mee aan de noodzakelijke voorbereidingen voor de komst van de molens.

De winst van de molens blijft in het gebied zelf. Het wordt onder meer gestopt in nieuwe duurzame-energieprojecten en in een speciaal gebiedsfonds. Het geld uit dit fonds kunnen omwonenden gebruiken voor het ondersteunen van lokale, maatschappelijke initiatieven.

U kunt meedoen met onze plannen. Hoe? Klik hier

Nieuws

Op 1 januari 2019 is IJsselwind eigenaar geworden van de gronden en boerderij aan de Meijerinkstraat 40 in Zutphen. IJsselwind heeft deze boerderij en gronden gekocht van de provincie Gelderland om hier windmolens te kunnen ontwikkelen. IJsselwind is alle obligatiehouders dankbaar die de koop mogelijk hebben gemaakt.

Ruimtelijke procedure

Tot en met 2 mei 2019 liggen alle stukken ter inzage voor de ruimtelijke procedure van plan IJsselwind. Het gaat om:

  • Een bestemmingsplanherziening;
  • Een omgevingsvergunning gericht op bouw, aanleg en milieu;
  • Waterwetvergunning
  • Ontheffing Wet natuurbescherming.

Klik hier als u de stukken digitaal wilt bekijken. Fysiek zijn de documenten te lezen bij de gemeente Zutphen, Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft (in artikel 3.30, eerste lid, onder a) de mogelijkheid deze procedures sneller en eenvoudiger te doorlopen, via de coördinatieregeling. Onderdeel van deze regeling is dat in 1 keer meerdere (ontwerp-)besluiten ter inzage liggen. Iedereen kan dan tegen de verschillende besluiten tegelijk een zienswijze of beroep indienen.

De gemeenteraad van Zutphen heeft op 29 januari en 24 september 2018 ingestemd met deze gemeentelijke coördinatieprocedure (besluit 2018-0004 en 0098)

De locatie

IJSSELWIND WIL DRIE WINDMOLENS BOUWEN LANGS HET TWENTEKANAAL BIJ ZUTPHEN EN EEFDE

BEKIJK ONS PLAN

Interesse in een windaandeel?

Profiteer mee van schone energie uit uw eigen omgeving. Koop een windaandeel en maak de komst van de molens mede mogelijk! Een windaandeel is een lening (vanaf 250 euro) aan IJsselwind. Op deze lening ontvangt u een rente van 3 tot 4% per jaar. Dat is een veelvoud van de huidige rente die u krijgt op een spaarrekening. Hebt u interesse? Vul het interesseformulier in. Het verplicht u tot niets.

KLIK HIER

winddeel-badge

WIST JE DAT IJSSELWIND

0

Is opgericht door 4 energiecoöperaties

0

Met samen meer dan 1000 leden

0

Die meer dan 34 duurzame projecten uitvoeren