Home 2019-09-04T12:42:43+01:00

Wij gaan

voor de wind!

Doet u met ons mee?

BEKIJK HOE

IJsselwind wil samen met waterschap Rijn en IJssel langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde drie windmolens bouwen voor het opwekken van schone energie.

De realisatie van de windmolens komt steeds dichter bij. De gemeente Zutphen steunt onze plannen. Ze werkt mee aan de noodzakelijke voorbereidingen voor de komst van de molens.

De winst van de molens blijft in het gebied zelf. Het wordt onder meer gestopt in nieuwe duurzame-energieprojecten en in een speciaal gebiedsfonds. Het geld uit dit fonds kunnen omwonenden gebruiken voor het ondersteunen van lokale, maatschappelijke initiatieven.

U kunt meedoen met onze plannen. Hoe? Klik hier

Boerderij Meijerinkstraat 40 Zutphen

Op 1 januari 2019 is IJsselwind eigenaar geworden van de gronden en boerderij aan de Meijerinkstraat 40 in Zutphen. IJsselwind heeft deze boerderij en gronden gekocht van de provincie Gelderland om hier windmolens te kunnen ontwikkelen. IJsselwind is alle obligatiehouders dankbaar die de koop mogelijk hebben gemaakt.

Betrekken van de omgeving

IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel werken momenteel intensief samen met omwonenden en andere belanghebbenden aan afspraken rondom bijvoorbeeld het terugdringen van overlast (verder dan wettelijk nodig is) en het verdelen van de opbrengsten.

Hiervoor is een omgevingsadviesraad opgezet die bestaat uit: bewonersplatform, Eefde Tegenwind, Dorpsraad Eefde, Wijkteams Noorderhaven en Noordveen, de gemeenten Zutphen en Lochem,  NLVOW, waterschap en IJsselwind.

Verslagen van de bijeenkomsten zijn hier in te zien:

Een recent artikel in de Zutphense Koerier, is hier te lezen:

De locatie

IJSSELWIND WIL DRIE WINDMOLENS BOUWEN LANGS HET TWENTEKANAAL BIJ ZUTPHEN EN EEFDE

BEKIJK ONS PLAN

Interesse in een windaandeel?

Profiteer mee van schone energie uit uw eigen omgeving. Koop een windaandeel en maak de komst van de molens mede mogelijk! Een windaandeel is een lening (vanaf 250 euro) aan IJsselwind. Op deze lening ontvangt u een rente van 3 tot 4% per jaar. Dat is een veelvoud van de huidige rente die u krijgt op een spaarrekening. Hebt u interesse? Vul het interesseformulier in. Het verplicht u tot niets.

KLIK HIER

winddeel-badge

WIST JE DAT IJSSELWIND

0

Is opgericht door 4 energiecoöperaties

0

Met samen meer dan 1000 leden

0

Die meer dan 34 duurzame projecten uitvoeren