Wij gaan

voor de wind!

U ook?

BEKIJK ONS PLAN

IJSSELWIND =

Een energieke toekomst voor onze kinderen

IJsselwind gunt alle kinderen een schone en energieke toekomst. U vast ook.
Dat kan als we op grote schaal duurzame energie gaan opwekken, zoals windenergie. Daar hebben we een hele goede reden voor.

Door het enorme gebruik van vervuilende, fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) warmt de aarde op en raakt het klimaat van slag. Extreme buien, hittegolven, zeespiegelrijzing zijn het gevolg. Het kost ons enorm veel geld om de schade die dit oplevert te herstellen en de effecten hiervan tegen te gaan. Denk aan wateroverlast, overstromingen en mislukte oogsten.

IJsselwind wil langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde daarom samen met
bewoners drie windmolens realiseren. De winst van de molens blijft in het gebied.
Zo profiteren wij met elkaar van duurzame, lokaal opgewekte energie. En gaat het niet alleen ons, maar ook onze kinderen voor de wind.

De locatie

IJSSELWIND WIL DRIE WINDMOLENS BOUWEN LANGS HET TWENTEKANAAL BIJ ZUTPHEN EN EEFDE

BEKIJK ONS PLAN

IJSSELWIND =

Baas over eigen wind én eigen winst!

Alle winst die IJsselwind maakt, blijft in de eigen regio. Die wordt gebruikt om de kwaliteit van de directe omgeving rond de windmolens te verbeteren en om nieuwe initiatieven voor duurzame energie te steunen.

Ook komt er een Gebiedsfonds voor Eefde en het Deventerwegkwartier in Zutphen dat jaarlijks tussen de 20 en 65 duizend euro ontvangt.

En dat twintig jaar lang. Hiermee kunnen de bewoners allerlei maatschappelijke
initiatieven ondersteunen. Iedereen die investeert in de bouw, ontvangt bovendien een mooi rendement op zijn lening. Zo zijn we baas over de eigen winst én baas over eigen wind!

IJSSELWIND =

Eindeloos, schoon en eenvoudig

Windenergie: Hollandser kan bijna niet. Het waait vaak in ons land. Ook als de zon onder is, wekken windmolens schone energie op. Wind is kortom een eindeloze energiebron. De huidige windmolens zijn eenvoudig, betrouwbaar, stil. En ze nemen vergeleken met zonnepanelen heel weinig ruimte in beslag. De windmolens van IJsselwind wekken voldoende stroom op voor ongeveer een kwart van alle huishoudens in Zutphen en Eefde.

IJSSELWIND =

GEEN commerciële onderneming

Let op: IJsselwind is GEEN commerciële onderneming, maar een initiatief van burgers, verenigd in vier energiecoöperaties. Iedereen in Lochem, Eefde, Zutphen, Voorst en Brummen kan met ons meedoen en mee-profiteren. U ook. Verderop leest u hoe.

Interesse in een windaandeel?

Een windaandeel is een lening aan IJsselwind voor de realisatie van de windmolens.  U kunt een windaandeel kopen vanaf 250 euro. De lening wordt in 15 jaar afgelost, tegen een jaarlijkse rente van 3 – 4 procent.

KLIK HIER

winddeel-badge

Eefde en Deventerwegkwartier in Zutphen profiteren van mogelijke komst windmolens

De drie windmolens die IJsselwind bij het Twentekanaal wil realiseren, leveren Eefde en het Deventerwegkwartier in Zutphen 20 jaar lang jaarlijks een bedrag op van tussen de 22 en 65 duizend euro. Dit is een vijfde deel van de verwachte winst. Met het overige 4/5 deel worden nieuwe duurzame-energieprojecten gefinancierd.

Dit gebiedsfonds wordt beheerd door een onafhankelijke lokale partij, bijvoorbeeld de dorpsraad Eefde en het wijkteam Noordveen. Maar het is aan omwonden zelf om te beslissen waar het geld aan wordt besteed, benadrukt Delen. Over de precieze afspraken rondom het gebiedsfonds gaat IJsselwind later dit jaar in gesprek met omwonenden.

Haalbaarheidsonderzoek

IJsselwind heeft de haalbaarheid voor drie windmolens langs het Twentekanaal onderzocht. Conclusie: ons plan is op alle vlakken haalbaar. De rapporten van het draagvlakonderzoek, de business case en de (concept) milieueffectrapportage kunt u hieronder downloaden.

Download samenvattingen
Download volledige onderzoeken

WIST JE DAT IJSSELWIND

0

Is opgericht door 4 energiecoöperaties

0

Met samen meer dan 1000 leden

0

Die meer dan 34 duurzame projecten uitvoeren