Alles over IJsselwind 2019-01-15T14:04:26+01:00

IJsselwind is een initiatief
van burgers die zelf
schone energie
willen opwekken.

Wat is IJsselwind?

IJsselwind is een samenwerkingsverband van vier lokale energiecorporaties: ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie. Eenergiecoöperaties zijn verenigingen van burgers die zich inzetten voor schone, duurzame energie in de gemeente waar zij wonen. Dat doen ze via het uitvoeren van duurzame-energieprojecten. Bijvoorbeeld energiebesparing, zonnedaken, zonnevelden, waterkracht en het bouwen van windmolens. Iedereen kan lid worden.

IJsselwind is een maatschappelijke onderneming. De winst die we met de molens maken, blijft in het gebied zelf. Daarin onderscheiden wij ons van commerciële ontwikkelaars van windmolenparken. U leest er meer over onder de kop HET PLAN.

Er is gekozen om IJsselwind een B.V. structuur te geven. Dit om de gelijkwaardige zeggenschap tussen de vier energiecoöperaties te kunnen waarborgen. Ook blijven financiële zaken middels een B.V. structuur gescheiden van de energiecoöperaties en is het duidelijk dat de financiële middelen en risico’s voor het windmolenproject ook alleen met IJsselwind samenhangen.

Het gezicht van IJsselwind naar buiten zijn de twee projectmanagers:

Daarnaast kent IJsselwind een bestuur dat bestaat uit leden van de vier energiecoöperaties:

  • Maarten Delen (LochemEnergie);
  • Jos Lenselink (ZutphenEnergie);
  • Jan Emmerzaal (BrummenEnergie);
  • Joop Hasselman (EnergieRijk Voorst).
De factsheet IJsselwind bestaat uit de volgende drie onderdelen:

Deel I: Antwoorden op veel gestelde vragen

Deel II: Toelichting locatiekeuze de Mars/Twentekanaal

Deel III: Reacties op (onjuiste) beweringen rondom IJsselwind, door o.a. Eefde Tegen-wind

Download hier

BrummenEnergie wil de eigen gemeente in 2030 volledig duurzaam en zelfvoorzienend maken door het stimuleren van duurzame en schone energieproducten. Duurzame energie heeft de toekomst!

Word lid!

De coöperatie ZutphenEnergie wil initiatieven in straten, buurten en wijken stimuleren en faciliteren, maar ook leden in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op hun eigen huis of (bedrijfs)pand kunnen doen.

Word lid!

Energie besparen en energie zelf opwekken en onafhankelijk zijn van de grote energieleveranciers. Zelf weer de baas worden. Dat is wat EnergieRijk Voorst wil bereiken. Samen met zoveel mogelijk inwoners van Voorst.

Word lid!

LochemEnergie is een initiatief van burgers die willen dat de energie in 2030 in onze eigen gemeente en/of regio geproduceerd gaat worden. Door burgers en door bedrijven.

Word lid!

Interesse in een windaandeel?

Profiteer mee van schone energie uit uw eigen omgeving. Koop een windaandeel en maak de komst van de molens mede mogelijk! Een windaandeel is een lening (vanaf 250 euro) aan IJsselwind. Op deze lening ontvangt u een rente van 3 tot 4% per jaar. Dat is een veelvoud van de huidige rente die u krijgt op een spaarrekening. Hebt u interesse? Vul het interesseformulier in. Het verplicht u tot niets.

KLIK HIER

winddeel-badge

Wat zijn energiecoöperaties?

Een energiecoöperatie is een initiatief van burgers die substantieel willen bijdragen aan een duurzame energievoorziening in de gemeente waar zij actief zijn. Het einddoel is een energieneutrale gemeenten. Energiecoöperaties doen dit door zelf,  met bewoners en bedrijven, projecten uit te voeren. Deze projecten gaan over energie besparen (isoleren, energiezuinige apparaten, etc.) en over het lokaal duurzaam opwekken van energie door zon, wind en water.

Een energiecoöperatie is een coöperatieve vereniging. De leden van de coöperatie bepalen wat er binnen de coöperatie gebeurt. Iedereen binnen de gemeente kan lid worden van de coöperatie. Energiecoöperaties werken samen met overheden en bedrijven, maar staan zelf los van de organisaties.

U kunt zich aanmelden  bij de energiecoöperatie in uw buurt en zo meeprofiteren van duurzame energieprojecten die ook nog goed zijn voor uw portemonnee.
De vier energiecoöperaties zitten gelijkwaardig in IJsselwind en hebben daarmee alle vier evenveel zeggenschap. Dit ondanks het verschil in ledenaantal tussen de energiecoöperaties en het verschil in grootte van de gemeenten.

Via de ledenraadvergadering bepalen de leden van de vier energiecoöperaties mede de koers van IJsselwind.

0

Één van onze windmolens levert straks  net zo veel energie als 12 voetbalvelden vol met zonnepanelen.