IJsselwind is bezig met het opzetten van een draagvlakonderzoek onder de inwoners van de Stedendriehoek. Dit in samenspraak met Eefde Tegenwind. Het uitganspunt van IJsselwind bij de windmolens is dat deze er zijn voor het gebied. Zodat daarmee ook dat de opbrengst van de molens in de regio blijft. Bijvoorbeeld voor sociaal-maatschappelijke doelen (verenigingen, zorg, etc) en andere duurzame energieprojecten, met een focus op Eefde zelf gezien de beoogde locatie.

Dit aspect speelt ook mee in het draagvlakonderzoek, waardoor het een breder onderzoek wordt dan alleen ja of nee tegen windmolens op de Mars/Twentekanaal. In Nederland is een draagvlakonderzoek naar windenergie nog nooit met deze insteek gedaan, omdat de opbrengst in vrijwel alle gevallen naar een commerciële windontwikkelaar gaat. Wel zijn er diverse draagvlakonderzoeken gehouden voor of tegen de komst van windmolens op bepaalde locaties. Om een gedegen en eerlijk onderzoek te krijgen, schakelt IJsselwind een professioneel onafhankelijk bureau uit Zutphen in met ervaring op het gebied van vergelijkbare onderzoeken.
Voorzitter van Lochem Energie Maarten Delen: “We vinden het belangrijk te weten wat de mening van omwonenden is, en van mensen in de omgeving. Daarbij gaat het verder dan: wel of geen windmolen. We beseffen dat windmolens een last betekenen, maar ze kunnen ook iets opleveren. We willen graag horen wanneer de lasten en de lusten in evenwicht zijn voor hen die het dichtst bij zitten.”