Klik op de titel om naar het oorspronkelijke bericht te gaan

Zo denken wij over windmolens

windmolensVeel mensen zijn uitgesproken voor of tegen. Voor omdat windmolens op dit moment veruit de meeste energie op grote schaal leveren in verhouding tot de andere technieken van duurzame energieopwekking en omdat we alle kansen moeten benutten willen we komen tot energieneutraliteit. Tegen omdat ze erg beeldbepalend zijn en direct aanwonenden diverse vormen van overlast ervaren. Binnen onze partij zijn beide kanten vertegenwoordigd.

Vanuit de uitgangspunten dat wij gaan voor een energieneutrale gemeente èn rekening houden met het landschap en omwonenden, zullen we instemmen met het plan van coöperatie IJsselwind meer windmolens rondom het Twentekanaal te plaatsen mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.
Ten eerste willen we dat het nu voorgestelde traject opgedeeld wordt, zowel qua te verstrekken financiën als besluitvorming. Logische momenten hiervoor zijn de uitkomsten van het draagvlak- en haalbaarheidsonderzoek.

Ten tweede moet het plan voldoen aan alle natuur- & milieu-eisen en dient er sprake te zijn van landschappelijke inpasbaarheid.

Als derde willen wij niet alleen financiële compensatie voor direct aanwonenden, maar ook dat zij gesprekspartner aan tafel zijn bij de ontwikkeling van een omgevingsplan (soortgelijk aan de groene buffer bij de nieuwe rondweg om de Hoven).

De vierde voorwaarde is dat de gemeente onverminderd nastreeft energieneutraal te worden door het benutten van alle mogelijkheden op zon-, wind- (deelname aan park op zee) en waterenergie en in te zetten op vermindering van energiegebruik.

Hiertoe worden alternatieven onderzocht en het plan Zutphen Energieneutraal regelmatig geëvalueerd en bijgesteld om een hoger rendement te behalen. En als er 20 jaar na de plaatsing van de windmolens goede alternatieven voorhanden zijn worden zowel de oude als nieuwe windmolens weggehaald.