In de periode na de informatieronde van januari dit jaar, hebben de projectleiders Otto en Paul veel gesprekken gevoerd met bewoners, ambtenaren en specialisten (milieu, juridisch, draagvlak, etc). De besturen van de vier energiecoöperaties achter IJsselwind zijn momenteel volop in gesprek met de fracties van de gemeenteraadsleden in Zutphen, Lochem, Voorst en Brummen (zie artikel hieronder).

Keukentafelgesprekken
Uit de keukentafelgesprekken die Otto en Paul voeren met (direct) omwonenden blijkt dat er in het gebied waar de molens gepland zijn veel oud zeer aanwezig is. Deze is ontstaan doordat bewoners zich niet serieus genomen voelden bij eerdere ontwikkelingen, zoals bij de rondweg om Eefde en de plannen voor de biomassacentrale op de Mars. Mede hiervoor voelen windmolens als een bedreiging voor een groot aantal direct omwonenden.

Informatieavond direct omwonenden
Op maandag 25 april organiseren we voor de direct omwonenden een extra informatiebijeenkomst. Hierin gaan we nader in op de plannen, mogelijke overlast door de windmolens en hoe we dit willen voorkomen. Ook kijken we met omwonenden welke knelpunten en kansen er in het gebied liggen en hoe deze meegenomen kunnen worden met de ontwikkeling van de windmolens. Zodat een groot deel van de revenuen van de molens ook terecht komt in het gebied zelf. Zo wordt bijvoorbeeld het aanbrengen van begroeiing langs de rondweg vaak genoemd in de gesprekken. IJsselwind werkt hier uiteraard graag aan mee.

Informatieavonden in alle gemeenten
Eind mei wordt de volgende ronde informatieavonden in alle vier de gemeenten georganiseerd. Dan kunnen we meer vertellen over de beslissing van de gemeenteraden, het draagvlakonderzoek (zie bericht hieronder) en het komende proces.