IJsselwind is een initiatief
van burgers die zelf
schone energie
willen opwekken.

Wat is IJsselwind?

IJsselwind is in 2015 opgericht door vier lokale energiecoöporaties: ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie.

Vanaf 21 december 2023 wordt IJsselwind voortgezet door ZutphenEnergie, zonder de andere drie coöperaties.

Een energiecoöperatie is een initiatief van burgers die zich samen inzetten voor schone, duurzame energie in de gemeente waar zij actief zijn. Energiecoöperaties voeren met bewoners en bedrijven energieprojecten uit. Het gaat om projecten op het gebied van energiebesparing (isoleren, energiezuinige apparaten, etc.) en om projecten op het gebied van het opwekken van schone energie uit zon, wind en water.

IJsselwind is GEEN commercieel bedrijf

Een energiecoöperatie is een coöperatieve vereniging en heeft GEEN commercieel
winstoogmerk. De leden van de coöperatie bepalen met elkaar wat er binnen de coöperatie gebeurt. Als inwoner van een gemeente kunt u lid worden van de coöperatie.
Energiecoöperaties werken samen met overheden en bedrijven, maar zijn zelfstandig.

Er is gekozen om IJsselwind een B.V. structuur te geven. Dit om de gelijkwaardige zeggenschap tussen de vier energiecoöperaties te kunnen waarborgen. Ook blijven financiële zaken middels een B.V. structuur gescheiden van de energiecoöperaties en is het duidelijk dat de financiële middelen en risico’s voor het windmolenproject ook alleen met IJsselwind samenhangen.
Het gezicht van IJsselwind naar buiten

De factsheet IJsselwind bestaat uit de volgende drie onderdelen:

Deel I: Antwoorden op veel gestelde vragen

Deel II: Toelichting locatiekeuze de Mars/Twentekanaal

Deel III: Reacties op (onjuiste) beweringen rondom IJsselwind, door o.a. Eefde Tegen-wind

Download hier

Interesse in een windaandeel?

Een windaandeel is een lening aan IJsselwind voor de realisatie van de windmolens.  U kunt een windaandeel kopen vanaf 250 euro. De lening wordt in 15 jaar afgelost, tegen een jaarlijkse rente van 3 – 4 procent.

winddeel-badge

Wat zijn energiecoöperaties?

Een energiecoöperatie is een initiatief van burgers die substantieel willen bijdragen aan een duurzame energievoorziening in de gemeente waar zij actief zijn. Het einddoel is een energieneutrale gemeenten. Energiecoöperaties doen dit door zelf,  met bewoners en bedrijven, projecten uit te voeren. Deze projecten gaan over energie besparen (isoleren, energiezuinige apparaten, etc.) en over het lokaal duurzaam opwekken van energie door zon, wind en water.

Een energiecoöperatie is een coöperatieve vereniging. De leden van de coöperatie bepalen wat er binnen de coöperatie gebeurt. Iedereen binnen de gemeente kan lid worden van de coöperatie. Energiecoöperaties werken samen met overheden en bedrijven, maar staan zelf los van de organisaties.

U kunt zich aanmelden  bij de energiecoöperatie in uw buurt en zo meeprofiteren van duurzame energieprojecten die ook nog goed zijn voor uw portemonnee.
De vier energiecoöperaties zitten gelijkwaardig in IJsselwind en hebben daarmee alle vier evenveel zeggenschap. Dit ondanks het verschil in ledenaantal tussen de energiecoöperaties en het verschil in grootte van de gemeenten.

Via de ledenraadvergadering bepalen de leden van de vier energiecoöperaties mede de koers van IJsselwind.

De coöperatie ZutphenEnergie wil initiatieven in straten, buurten en wijken stimuleren en faciliteren, maar ook leden in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op hun eigen huis of (bedrijfs)pand kunnen doen.

Energie besparen en energie zelf opwekken en onafhankelijk zijn van de grote energieleveranciers. Zelf weer de baas worden. Dat is wat EnergieRijk Voorst wil bereiken. Samen met zoveel mogelijk inwoners van Voorst.

LochemEnergie is een initiatief van burgers die willen dat de energie in 2030 in onze eigen gemeente en/of regio geproduceerd gaat worden. Door burgers en door bedrijven.

0

Één van onze windmolens levert straks  net zo veel energie als 12 voetbalvelden vol met zonnepanelen.