Onder de naam IJsselwind slaan vier energiecoöperaties de handen in één om samen windmolens te realiseren.

Wat is IJsselwind?

IJsselwind is het samenwerkingsverband tussen de energiecoöperaties Zutphense Energie Transitie (ZET), LochemEnergie, BrummenEnergie en EnergieRijk Voorst.

IJsselwind heeft tot doel het voorbereiden, realiseren en exploiteren van een windpark met een of meerdere burgerwindwindmolens nabij De Mars en het Twentekanaal. IJsselwind is opgericht op 19 november 2015.

Er is gekozen om IJsselwind een B.V. structuur te geven. Dit om de gelijkwaardige zeggenschap tussen de vier energiecoöperaties te kunnen waarborgen. Ook blijven financiële zaken middels een B.V. structuur gescheiden van de energiecoöperaties en is het duidelijk dat de financiële middelen en risico’s voor het windmolenproject ook alleen met IJsselwind samenhangen.
Het gezicht van IJsselwind naar buiten zijn de twee projectmanagers:

Daarnaast kent IJsselwind een bestuur dat bestaat uit leden van de vier energiecoöperaties:

  • Maarten Delen (LochemEnergie);
  • Jos Lenselink (ZET);
  • Jan Emmerzaal (BrummenEnergie);
  • Joop Hasselman (EnergieRijk Voorst).

Wat zijn energiecoöperaties?

Een energiecoöperatie is een initiatief van burgers die substantieel willen bijdragen aan een duurzame energievoorziening in de gemeente waar zij actief zijn. Het einddoel is een energieneutrale gemeenten. Energiecoöperaties doen dit door zelf,  met bewoners en bedrijven, projecten uit te voeren. Deze projecten gaan over energie besparen (isoleren, energiezuinige apparaten, etc.) en over het lokaal duurzaam opwekken van energie door zon, wind en water.

Een energiecoöperatie is een coöperatieve vereniging. De leden van de coöperatie bepalen wat er binnen de coöperatie gebeurt. Iedereen binnen de gemeente kan lid worden van de coöperatie. Energiecoöperaties werken samen met overheden en bedrijven, maar staan zelf los van de organisaties.

U kunt zich aanmelden  bij de energiecoöperatie in uw buurt en zo meeprofiteren van duurzame energieprojecten die ook nog goed zijn voor uw portemonnee.
De vier energiecoöperaties zitten gelijkwaardig in IJsselwind en hebben daarmee alle vier evenveel zeggenschap. Dit ondanks het verschil in ledenaantal tussen de energiecoöperaties en het verschil in grootte van de gemeenten.

Via de ledenraadvergadering bepalen de leden van de vier energiecoöperaties mede de koers van IJsselwind.

De vraag naar fossiele brandstoffen is exponentieel gegroeid. Deze groeiende welvaart was recent nog exclusief voor een klein deel van de wereldbevolking. Nu doet een steeds groter deel van de mensheid een beroep op betere leefomstandigheden, onderwijs en emancipatie. De vraag naar fossiele brandstoffen is nu uit de hand gelopen. Het is de hoogste tijd voor duurzame en schone energieproducten. En we zullen duurzamer en schoner moeten consumeren. Met deze visie wil BrummenEnergie een bijdrage leveren aan die noodzakelijke verandering.

Door uit duurzame bronnen (zon, wind, biomassa en aardwarmte) energie te gaan winnen in de directe omgeving, worden we als lokale gemeenschap minder afhankelijk van de grote energie producenten en van de stijgende prijzen voor fossiele brandstoffen. We genereren ook inkomsten die we weer kunnen herinvesteren in nog verdere verduurzaming. Denk aan isolatie van huizen en gebouwen of in de aanleg van warmtenetten. En – als er daarna geld overschiet – kunnen we ook investeren in ontwikkeling van een aantrekkelijke stad: met een prettig vestigingsklimaat voor mens en bedrijf en een sterke maatschappelijke structuur.

Energie besparen en energie zelf opwekken en onafhankelijk zijn van de grote energieleveranciers. Zelf weer de baas worden. Dat is wat we willen bereiken. Klein beginnen met lokale projecten, leren, uitbouwen, doorontwikkelen, kosten besparen. Samen met zoveel mogelijk inwoners van Voorst. Dat is wat EnergieRijk Voorst doet. We doen dat vanuit het gevoel dat we verstandig met onze leefomgeving om moeten gaan en omdat we vinden dat we die omgeving leefbaar door moeten geven. Maar we doen het ook omdat het uiteindelijk financieel voordeel oplevert.

LochemEnergie is een initiatief van burgers die willen dat onze energie in 2030 in onze eigen kernen geproduceerd gaat worden. Door burgers en door bedrijven. Een club met ambitie dus. Er zijn al aardig wat huishoudens in de kernen van Lochem die met advies van LochemEnergie zelf energie produceren. LochemEnergie produceert zelf onder andere via het dak van het gemeentehuis. Dat is nu uiteraard nog te weinig, maar daarom heeft LochemEnergie een samenwerkingsverband met Eneco als onze groene energieleverancier. Daar merkt u thuis niets van. U krijgt gewoon groene stroom en gas en één rekening.

0

Één van onze windmolens levert net zo veel energie als 12 voetbalvelden vol met zonnepanelen.