Wij gaan

voor de wind!

Doet u met ons mee?

IJsselwind wil samen met waterschap Rijn en IJssel langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde drie windmolens bouwen voor het opwekken van schone energie.

De realisatie van de windmolens komt steeds dichter bij. De gemeente Zutphen steunt onze plannen. Ze werkt mee aan de noodzakelijke voorbereidingen voor de komst van de molens.

De winst van de molens blijft in het gebied zelf. Het wordt onder meer gestopt in nieuwe duurzame-energieprojecten en in een speciaal gebiedsfonds. Het geld uit dit fonds kunnen omwonenden gebruiken voor het ondersteunen van lokale, maatschappelijke initiatieven.

U kunt meedoen met onze plannen. Hoe? Klik hier

Windpark IJsselwind gaat verder met ZutphenEnergie

IJsselwind B.V. gaat verder met de realisatie van de drie windmolens langs het Twentekanaal, samen met het waterschap. Vanaf 21 december 2023 gebeurt dat niet meer met de vier energiecoöperaties die in 2015 het initiatief voor IJsselwind hebben genomen. IJsselwind B.V. en de ontwikkeling en realisatie van de windmolens wordt vanaf 21 december voortgezet door ZutphenEnergie, zonder de andere drie coöperaties (LochemEnergie, BrummenEnergie en EnergieRijk Voorst).

Lees hier het Persbericht IJsselwind 21-12-2023

Boerderij Meijerinkstraat 40 Zutphen

Op 1 januari 2019 is IJsselwind eigenaar geworden van de gronden en boerderij aan de Meijerinkstraat 40 in Zutphen. IJsselwind heeft deze boerderij en gronden gekocht van de provincie Gelderland om hier windmolens te kunnen ontwikkelen. IJsselwind is alle obligatiehouders dankbaar die de koop mogelijk hebben gemaakt.

Betrekken van de omgeving

IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel werken momenteel intensief samen met omwonenden en andere belanghebbenden aan afspraken rondom bijvoorbeeld het terugdringen van overlast (verder dan wettelijk nodig is) en het verdelen van de opbrengsten.

Hiervoor is een omgevingsadviesraad opgezet die o.a. bestaat uit: bewonersplatform, Eefde Tegenwind, Dorpsraad Eefde, Wijkteams Noorderhaven en Noordveen.

De locatie

IJSSELWIND WIL DRIE WINDMOLENS BOUWEN LANGS HET TWENTEKANAAL BIJ ZUTPHEN EN EEFDE