De meeste lusten gaat naar het gebied met de meeste lasten. Dat uitgangspunt liet IJsselwind nogmaals duidelijk weten aan omwonenden van De Mars en het Twentekanaal tijdens een informatieavond op 25 april in dorpscentrum Het Hart in Eefde. Zie hier de presentatie: Presentatie IJsselwind stand van zaken april 2016 

IJsselwind is de projectorganisatie waarin de vier energiecoöperaties van Zutphen, Lochem, Voorst en Brummen met elkaar samenwerken om burgerwindmolens te ontwikkelen op industrieterrein De Mars in Zutphen en langs het Twentekanaal in Eefde.

IJsselwind blijft in gesprek met omwonenden om te kijken hoe de lasten van de molens zoveel mogelijk beperkt kunnen worden en om samen te bepalen hoe met een deel van de opbrengsten van de molens het gebied verbeterd kan worden en bewoners financieel kunnen profiteren. Daarnaast wil IJsselwind samenwerken met Eefde Tegenwind en een onafhankelijk adviesbureau aan een draagvlakonderzoek dat naar verwachting nog voor de zomer zal starten, maar waarvoor ook de steun van de gemeenteraden nodig is.

Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat dit draagvlakonderzoek geen referendum zal zijn. De uitkomst zal meer zijn dan een simpel antwoord op de vraag of men voor of tegen windmolens op deze locatie is. Het moet gaan over het totaalplan inclusief de opbrengsten voor het gebied. Het draagvlakonderzoek is één van de handreikingen aan de gemeenteraden van Zutphen en Lochem om tot besluitvorming te komen.

Niet de enige partij

Met enige aarzeling liet IJsselwind weten dat ze niet de enige partij is die windmolens wil realiseren in dit gebied. Er zijn commerciële windontwikkelaars die zich bij de provincie hebben gemeld als gegadigde. Projectleider Paul van Bree van IJsselwind: ‘Het is voor ons heel ongemakkelijk. Aan de ene kant willen we dit argument niet gebruiken, omdat het voelt als chantage. Zo is het van ons uit absoluut niet bedoeld. Wel willen we het hele verhaal vertellen.’ Voor de omwonenden was deze informatie nieuw, maar ze waren niet verrast. “We hadden het eigenlijk wel kunnen weten.” Een aantal van hen gaf aan liever zaken te doen met IJsselwind, dan met een commerciële partij. “Dan gaan er tenminste nog wat inkomsten naar dit gebied.”

Afvoerputje

Net als tijdens eerdere informatieavonden en gesprekken met omwonenden kwam ook tijdens deze informatieavond duidelijk naar voren dat er veel oud zeer zit in het gebied. De meeste pijn zit bij de stank van de afvoerpijp van GMB, de mogelijke komst van een biomassacentrale en de rondweg die door het gebied snijdt. “We lijken wel het afvoerputje van de gemeenten Zutphen en Lochem.”

Dagvoorzitter Thijs de la Court, ex-wethouder van Lochem gaf omwonenden de tip om te gaan onderhandelen met de gemeenten en ervoor te zorgen dat de wensen van de omwonenden in verdere planvorming worden meegenomen. “Maak harde afspraken”, was zijn tip. IJsselwind wil hierin faciliteren.

Boycot

IJsselwind had 91 huishoudens in het gebied per brief uitgenodigd om mee te denken over zowel de lusten als de lasten in het geval de molens er daadwerkelijk zullen komen. Eefde Tegenwind deed daags voor de bijeenkomst aan een grotere groep inwoners in Eefde de oproep om naar de bijeenkomst te komen en hun ongenoegen over het plan kenbaar te maken. Uiteindelijk las een van de Tegenwind-vertegenwoordigers een verklaring voor van een bewoonster in het gebied en verliet een groep van ongeveer 25 mensen de zaal ‘uit solidariteit met haar en in afwachting van het draagvlakonderzoek’.

De avond werd met tien omwonenden voortgezet in een open en respectvolle sfeer. Het verbeteren van groen langs de ringweg, verkeersveiligheid en het “onzichtbaar” maken van Aurubis door groenaanleg, zijn wensen die op tafel werden gelegd. Begin juni organiseert IJsselwind opnieuw een aantal informatieavonden.